اولین قدم بعد از آماده کردن تاسیسات گردشگری برای جذب مسافر

اولین قدم بعد از راه اندازی تاسیسات گردشگری

بعد از اتمام کار ساخت و ساز یا مرمت هتل تان یا اقامتگاه تان یا هر واحدی که برای اسکان مسافر آماده میکنید  اولین کاری که باید انجام دهید چیدمان است ، چیدمان فضای باز ، اتاق ها ، پذیرش ، مکان های عمومی نظیر آشپزخانه و پارکینگ و از این موارد

اما مهم ترین بخش این قسمت گرفتن عکس است .

عکس اهمیت بسیار زیادی در جذب مسافر و گرفتن رزروی برای شما دارد که به چند نکته مهم و کاربردی اشاره می کنیم

اولین مورد با یک یا چند عکاس که نه خیلی حرفه ایی (گران) نه عکاس آماتوری باید برای عکاسی صحبت کنید .

دومین مورد گرفتن قیمت و تعهد کهتمام عکس هایی که از مکان شما میگیرد به شما بدهد. چه ویرایش شده چه بدون ویرایش.

سومین مورداز عکاس تان بخواهید زیاد عکس های هنری نگیرد ، این عکس ها برای جشنواره های عکاسی و هنری نمی خواهید.

چهارمین مورد وقتی عکسی از یک مجموعه مثلا اتاق های هتل تان میگیرد عکس گویای همه چی باشد . فضای اتاق ، امکانات داخل اتاق ، چیدمان تخت ها و تعدادشان ، پنجره ها ، روشنایی ها و هر آنچه در آن محیط هست .

پنجمین موردعکس ها را از هر چهار طرف محیط تان بگیرد .

ششمین مورد زیاد ویرایش عکس ها مصنوعی نباشد .

هفتمین مورد  عکس های فضای باز مثل درب ورودی ، پارکینگ یا پشت بام در دو زمان شب و روز گرفته شود .

هشتمین مورد در کادر زیر عکس ها اسم هتل تان ، اسم اتاق یا فضای مورد استفاده را قرار دهد.

نهمین مورد در کامپیوترتان در پوشه هایی که بنام هر اتاق یا هر قسمت دیگر که عکاسی کردید بسازید و عکس های هر قسمت را در داخل همان قسمت ذخیره کنید .

دهمین مورد از عکاس تان بخواهید به شما آموزش کم کردن حجم و اندازه عکس ها  را به شما آموزش دهد.

یازدهمین مورد تمام عکس هایی که به شما تحویل میدهد در گوشی همراهتان داشته باشید ، خیلی موارد وقتی مسافر به شما پیام میدهد یا تماس می گیرد که رزرو انجام دهد یکی از درخواست های اصلی فرستادن عکس اتاق و دیگر عکس های مجموعه است .

 

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]